fbpx

Splošni pogoji

Pogoji uporabe portala bodizdrav.net predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Zoran Bencak s.p. (v nadaljevanju ekipo bodizdrav.net) za uporabo portala bodizdrav.net in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala bodizdrav.net ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala bodizdrav.net in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

1. Pogoji uporabe storitve bodizdrav.net

Lastnik in upravljalec portala je Zoran Bencak s.p. Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran bodizdrav.net ter vse druge storitve in izdelke na spletnem mestu www.bodizdrav.net, kot tudi na vseh spletnih straneh pod domeno www.bodizdrav.net (portal bodizdrav.net). Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

2. Uporabniki in vsebina storitve

Storitve portala bodizdrav.net, ki je dostopen na internetu na domeni www.bodizdrav.net, so namenjene vsem ponudnikom – fizičnim ali pravnim osebam, ki ponujajo blago in storitve ter povpraševalcem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala bodizdrav.net. Uporabniki se zavezujejo, da bodo storitve uporabljali izključno za namen iskanja ponudnikov (in samostojnih podjetnikov), ki ponujajo blago in storitve v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe. Storitve portala so brezplačne za pregledovanje vsebin, ter plačljive za objavo ponudnikov, in se obračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom. Portal bodizdrav.net je spletno mesto, kjer se srečujejo tisti, ki ponujajo različno blago in storitve, in tisti, ki povprašujejo po blagu in storitvah. Upravljavec portala zgolj ponuja prostor za srečanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in z naročili.

3. Objavljanje vsebine na bodizdrav.net

Ponudnik se zavezuje, da bo pri objavljanju vsebin na portalu bodizdrav.net spoštoval naslednja navodila:

 • vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku;
 • vsebina mora biti resnična, pravilna, aktualna, vsebina ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom portala bodizdrav.net;
 • podatki o uporabniku morajo biti resnični;
 • uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Vsebina za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu bodizdrav.net objavil posamezni ponudnik in vsebuje zlasti besedilo, opis, kontaktne podatke, zunanje povezave, ipd. in uporabljene grafične elemente, logotipe, fotografije, video-oglase, video-filme ipd. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo oz. obrazca za objavo podatkov na portalu bodizdrav.net uporabnik daje dovoljenje in zahtevo za objavo svojih vsebin na portalu bodizdrav.net in drugih portalih v okviru ekipe bodizdrav.net. 

Uporabnik po izpolnitvi registracije prejme po e-pošti potrditev in v roku 48 ur predogled vnešenih podatkov. Upravljavec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, da ne objavi ali da izbriše objavo celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh pogojev uporabe. Upravljavec lahko izbriše vse vsebine, ki jih je objavil uporabnik, če je kršil te pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tistih vsebin, kjer so bili kršeni ti pogoji.  

4. Vsebina portala

Ekipa bodizdrav.net se bo trudila, da so objavljeni podatki ponudnikov resnični in verodostojni.

Posledično ekipa bodizdrav.net ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavljajo uporabniki. Če je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo, lahko kdorkoli o tem obvesti upravljalca preko elektronskega naslova [email protected]. Ekipa bo po preverjanju navedb ustrezno ukrepala in če bo potrebno, odstranila sporne vsebine. V povezavi s tem si upravljalec pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si upravljalec pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo portala bodizdrav.net. Poleg tega si upravljalec pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine uporabnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na portalu bodizdrav.net. Če je uporabnik plačal za objavo vsebin, ki je bil izbrisan v skladu s temi pogoji uporabe, nima pravice zahtevati vračila plačanega zneska.

Kakršnokoli kopiranje vsebine portala bodizdrav.net, zlasti katerega koli dela objavljene vsebine, razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala bodizdrav.net, spreminjanje ter vključevanje portala bodizdrav.net, zlasti objavljenih vsebin, v drugo spletno stran, kraja ali kopiranje posameznih delov ali celote podatkovne baze, “meta” iskanje po portalu bodizdrav.net, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala bodizdrav.net ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom bodizdrav.net, je strogo prepovedano. Prepoved “meta” iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih/specializiranih iskalnikih.

Za vsako komercialno uporabo portala bodizdrav.net je potrebno skleniti predhoden dogovor z upravljalcem. Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu bodizdrav.net, uporabniki lahko naložijo z mreže za rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene oz. namene skladne s temi pogoji uporabe (poizvedovanje po blagu in storitvah), ni pa jih dovoljeno ponovno objavljati drugje, spreminjati ali kakorkoli drugače uporabljati. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu bodizdrav.net ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljalca je prepovedano. Podatki na portalu bodizdrav.net so z avtorskim pravom zaščitena baza podatkov, ki je ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljalca. Tega dovoljenja ne more nadomestiti niti dovoljenje uporabnika, ki je vnesel vsebino na portal bodizdrav.net. Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom portala,
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebne pravice tretjih oseb,
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb,
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja ali uporaba napačnih osebnih podatkov objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na portal bodizdrav.net,
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, upravljavcu storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršnokoli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih,
 • kakršnikoli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

5. Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina portala bodizdrav.net je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala bodizdrav.net prenaša na upravljalca materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu bodizdrav.net ter v vseh drugih medijih ekipe upravljalca in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Uporabnik jamči podjetju upravljalcu pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu bodizdrav.net, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo upravljalcu povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te obveze nastala. Imetnik spletne domene bodizdrav.net je upravljalec in uporabnik ne sme uporabljati imena bodizdrav.net v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti glede uporabe znamk in ostalih pravic intelektualne lastnine, ki jih uporabniki vnašajo v vsebine spletne strani bodizdrav.net, niti se ne zavezuje, da bo pregledoval, da z vnesenimi podatki niso kršene pravice intelektualne lastnine. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani materiale in vsebine, ki posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, v primeru, da obstaja utemeljen razlog za njihovo odstranitev. Za utemeljen razlog velja predvsem:

 • zahteva pristojnega državnega organa,
 • sodba sodišča,
 • utemeljena zahteva domnevnega imetnika pravice, podkrepljena z ustreznimi dokazili iz katerih je moč sklepati, da je prišlo do posega v njegove pravice intelektualne lastnine,
 • upravljavec sam ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, podkrepljen s podatki iz javnih ali drugih evidenc, da gre v določenem primeru za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Upravljavec lahko začasno odstranjene materiale in vsebine ponovno objavi, če ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, da v tem posamičnem primeru ne gre za kršitev pravic intelektualne lastnine.

6. Omejitev odgovornosti

Upravljalec se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala bodizdrav.net stalno dostopna, zakonita in ažurna, da bodo objavljeni podatki točni ter da vsebina portala ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala bodizdrav.net na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. V zvezi z zagotavljanjem portala bodizdrav.net veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala bodizdrav.net,
 • upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, relevantnost, zakonitost ali dostojnost podatkov, ki jih vnašajo uporabniki spletnega portala bodizdrav.net,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala bodizdrav.net, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala bodizdrav.net,
 • zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala bodizdrav.net,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
 • upravljavec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala bodizdrav.net,
 • upravljavec ne odgovarja za vsebino ali druge elemente zunanjih spletnih strani, na katere vodijo morebitne povezave iz portala bodizdrav.net, za katere ti pogoji uporabe ne veljajo.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala bodizdrav.net, če meni, da je to potrebno. Upravljavec si bo prizadeval, da bo o večjih vzdrževalnih posegih obvestil uporabnike vsaj tri dni pred načrtovanim posegom. Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih vsebin, dostopnih preko zunanjih povezav objavljenih na spletnem portalu bodizdrav.net. Prav tako upravljavec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru uporabe zunanje povezave, objavljene na spletnem portalu bodizdrav.net, predvsem kadar na podlagi uporabe zunanje povezave sklene posel, prevzame določene obveznosti, pridobi določena upravičenja ali pričakovanja, ipd. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani vsebine in zunanje povezave, ki so ali bi lahko bile škodljive, žaljive, nedostojne ali na kakršen koli nedovoljen način posegajo v pravice ostalih uporabnikov ali tretjih oseb. Kadar uporabnik poda zahtevo za odstranitev takih informacij, mora navesti utemeljene razloge in predložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da obstaja utemeljen razlog za umaknitev takih vsebin s spletnega portala bodizdrav.net.

7. Varstvo osebnih podatkov

Z vašimi podatki delamo zakonito, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (angleška kratica: GDPR).

Upravljavec osebnih podatkov je Zoran Bencak s.p. Za vsa vprašanja o upravljanju vaših osebnih podatkov smo vam na voljo preko elektronske pošte ([email protected]).

Da bi vam zagotovili prijazen in uporaben obisk naših spletnih strani in uporabo naših spletnih storitev obdelujemo različne vrste podatkov.

Zbiramo vsebino, komunikacijo in druge podatke, ki jih posredujete oziroma objavite med uporabo naših spletnih strani. Prav tako zbiramo še podatke o napravi, s katere dostopate (npr. operacijski sistem); dnevniški podatki (npr. datum in čas obiska),…

Ob vašem obisku naših spletnih strani zbiramo podatke in jih shranimo označene z enoličnimi identifikatorji (npr. piškotki), ki so povezani z napravo ali brskalnikom, ki ga uporabljate. Na takšen način lažje zagotavljamo ohranjanje nastavitev med sejami brskanja.

Če nam posredujete vaš elektronski naslov ali sodelujete na naših dogodkih, akcijah in nagradnih igrah, obdelujemo vaš elektronski naslov in/ali uporabniško ime na družbenih omrežjih, podatke o vašem poslovnem subjektu ter podatke o vašem sodelovanju in naši komunikaciji z vami.

Osebne podatke obdelujemo za spodaj opisane namene in skladno z vašo privolitvijo do preklica oziroma našimi zakonitimi interesi upravljavca ali tretjih oseb točno določen čas, ko je to potrebno.

Ob vaši privolitvi vaš elektronski naslov na družbenih omrežjih, podatke o poslovnem subjektu ter podatke o vašem sodelovanju in naši komunikaciji z vami obdelujemo za namene posredovanja informacij v zvezi s vašimi povpraševanji o storitvah, obveščanja o novostih in ugodnostih, trženje in analitiko. 

Svojo privolitev izrazite na različne načine: s samim obiskom naše spletne strani, s potrditvijo piškotkov, z registracijo in podobno. Svojo privolitev lahko kadarkoli spremenite ali prekličete preko uporabe naših spletnih storitev ali s sporočilom na naše kontakte (glejte prvi razdelek).

Podatke obdelujemo za zagotavljanje, vzdrževanje in razvoj naših spletnih strani in storitev ter za zagotavljanje informacijske varnosti uporabnikov, storitev in infrastrukture.

Vaše podatke obdelujemo kot upravljavec.

Podatke obdelujemo na infrastrukturi, ki se fizično nahaja na ozemlju Evropske unije, kjer veljajo strogi evropski predpisi o varstvu osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Podatkov ne prenašamo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo kot upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Čas obdelave je povezan z zakonsko določenimi roki (npr. zastarani roki in podobno).

Kot upravljavec celovito digitalno poslujemo, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemamo ob ustrezni informacijski podpori. Izvajamo ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov. Vedno imate najmanj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice);
 • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
 • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe« pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
 • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 • pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati  z obdelavo (vedno v primeru trženja);
 • pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

8. Piškotki

Piškotki so podatki o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi z možnostjo nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo v naprave uporabnikov in se ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih. Hranjenje piškotkov je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku omeji ali onemogoči piškotke.

Vrste piškotkov:         

 • Obvezni piškotki
  Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. iskanje, oddaja povpraševanj, …).
 • Začasni ali sejni piškotki
  Se ne shranjujejo, ampak se izbrišejo vsakič, ko zaprete brskalnik.
 • Lastni piškotki
  So s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.
 • Drugi piškotki
  Izvirajo z drugih, partnerskih spletnih mest (ta na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani z njimi lahko zbirajo podatke o uporabnikih z različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, npr. za oglaševanje, analize, izboljševanje svojih produktov.

Zakaj so piškotki potrebni:

Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami spletnih uporabnikov. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko  

 • upravljavci spletnih mest ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

9. Končne določbe

 V primeru, da ti pogoji uporabe ne urejajo določenega vprašanja, se za odnos med naročnikom objave oglasa in Zoran Bencak s.p. uporabljajo tudi določbe Obligacijskega zakonika. V primeru spora v zvezi z uporabo portala bodizdrav.net, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje krajevno pristojno sodišče v Kopru. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. 

Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala bodizdrav.net na podlagi spremenjenih pogojev.

Zadnja sprememba: 29.09.2020